Çeşitli nedenlerle hastalanmış, yaralanmış, yetim kalmış bakıma muhtaç memeli, kuş, sürüngen ve çift yaşamlı yaban hayvanlarının koruma, kurtarma, tedavi, bakım, besleme ve türe özgü rehabilitasyonunu sağlayarak doğaya tekrar kazandırmak için hastane ve rehabilitasyon imkanları oluşturmak, Türkiye’deki yaban hayvanı türlerinin sorunlarının belirlenmesi amacıyla bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlamak, bu konuda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen projeler hazırlayarak Türkiye’deki yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili görev almak, Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, kongre, çalıştay ve kurs gibi bilimsel ve eğitici faaliyetler düzenlemek, yaban hayatı uzmanı sertifikası vermek, Yurt içi ve dışında düzenlenen bilimsel toplantı ve çalış- malara katılmak, Yaban hayatla ilgili karşılaşılan sorunlarda kamu kurum kuruluş ve özel sektör kuruluşları- na danışmanlık hizmeti vermek, talep olması halinde yaban hayvanları barındıran birimlerde bu amaçla inceleme yapmak, Yurtiçinde ve yurtdışında aynı amaçla faaliyet gösteren merkez/merkezlerle iş birliği içinde olmak, bu merkez/ merkezlerden konusunda uzman kişilerin getirilmesini sağlayarak eğitim programları açmak, Yaban hayata ilgi duyan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen yurt dışı ve yurt içi gönüllüleri kabul etmek ve eğitim programları oluşturmak, bu kişilerin yaban hayatı konusunda uzmanlaşmalarını sağlamak ve Merkez tarafından iki yıl süreli şekilde sertifikalandırılarak, buna iliş kin kayıtları tutarak, yapılan faaliyetler konusunda raporlar hazırlamak, Doğaya dönemeyecek durumda olan yaban hayvanları üzerinden öğrencilere doğayı tanımaya ve korumaya yönelik farkındalık eğitimleri vermek, Doğaya dönemeyecek durumda olan ve nesli tehlike altında bulunan yaban hayvanlarını üretim amaçlı kullanmak ve yavrularının doğaya dönmelerini sağlayarak, popülasyon dengesini korumak, Yaban hayvanları ve yaban hayatı bilgisi ile ilgili müze, kitaplık, dokümantasyon merkezi kurmak ve halkı bilinçlendirmek için broşürler, film, slayt ve belgesel gibi yazılı ve görsel materyaller hazırlamak, Yaban hayvanlarının yaşayışları ve doğal yaşam alanları ile ilgili yapılan araştırmalar temelinde kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirerek yaban hayatla toplumsal yaşam alanı arasındaki bağın ve sınırların kurulmasına ve korunmasına katkı sağlamaktır. 

08 Ağustos 2017, Salı 854 kez görüntülendi