Tablo 1: AKÜREM Olarak Yıllar İtibarıyla Yapılan Sosyal Faaliyet Sayıları

Sosyal faaliyetin adı 2020 2021 2022
Öğrenci eğitimleri 2 6
Kurum dışı eğitimler 5
Öğrenci Doğa Gezileri 5
Toplam 16

Güncelleme Tarihi: 26.12.2022

Tablo 2: Gerçekleştirilen Eğitim Programı Bilgileri

Eğitim Programının Adı Eğitimin Sorumlusu Görev Alan Merkez Üyeleri Düzenlendiği Tarihler Katılan Kişi Sayısı
Limit Okulları öğrenci sunumu. Prof.Dr. E. Hesna Kandır Prof.Dr. E. Hesna Kandır 06.04.2022 85
Su Okuryazarlığı Özgür Aydıncak Prof.Dr. E. Hesna Kandır 14.04.2022 50
Kuş gözlem etkinliği

(Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısı ile)

Prof.Dr. E. Hesna Kandır Prof.Dr. E. Hesna Kandır 08.05.2022 41
Keşf-i Frigya

Ayazini ve Göynük vadisi gezisi

Prof.Dr. E. Hesna Kandır Prof.Dr. E. Hesna Kandır 15.05.2022 42
Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü Prof.Dr. E. Hesna Kandır Prof.Dr. E. Hesna Kandır 22.05.2022 45
Dünya Biyolojik Çeşitlilik Eğitimi Prof.Dr. E. Hesna Kandır Prof.Dr. E. Hesna Kandır 23.05.2022 35
2. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi Prof.Dr. E. Hesna Kandır Prof.Dr. E. Hesna Kandır 26-28.05.2022 300
Akdağ Yaban Hayatı Eğitim Kampı Prof.Dr. E. Hesna Kandır Prof.Dr. E. Hesna Kandır 04-05.06.2022 100
Temiz Doğa Yaşanabilir Dünya Akdağ Tabiat Parkı Prof.Dr. E. Hesna Kandır Prof.Dr. E. Hesna Kandır 01.10.2022 40
Keşf-i Frigya

Emre Gölü Doğa Gezisi

Prof.Dr. E. Hesna Kandır Prof.Dr. E. Hesna Kandır 15.10.2022 42
Kış günlerinde kuşlara hayat verelim öğrenci etkinliği Prof.Dr. E. Hesna Kandır Prof.Dr. E. Hesna Kandır 04/05.11.2022 45
2. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı IVSA Elazığ Öğrenci Kongresi Prof.Dr. E. Hesna Kandır Prof.Dr. E. Hesna Kandır 20-22.10.2022 300
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi VAKA Öğrenci Topluluğu

Sektörde Benim Yerim Egzotik ve Yaban Hayvanı Veteriner Hekimliği

Prof.Dr. E. Hesna Kandır Prof.Dr. E. Hesna Kandır 07.12.2022 90
Geri ve ileri dönüşüm tasarım yarışması, yapıtların sergilenmesi Prof.Dr. E. Hesna Kandır Prof.Dr. E. Hesna Kandır 20.12.2022 41

 

Güncelleme Tarihi: 26.12.2022

Tablo 3: Araştırma-Geliştirme Proje Bilgileri

Proje No Proje Adı* Proje Türü** Projede Görevli

Personelin Adı ve

Projedeki Görevi

18.KARİYER.286 Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Kayıtlarındaki Öksüz Yavru Profilinin Belirlenmesi (Tamamlandı) BAP Prof.Dr. Emine Hesna Kandır, Proje yürütücüsü
16.KARİYER.134 Afyonkarahisar ilinde Yırtıcı Kuşların Ateşli Silah Yaralanmaları Üzerine Bir Araştırma (Tamamlandı) BAP Prof.Dr. Emine Hesna Kandır, Proje yürütücüsü
15.HIZ.DES.133 Tedavi Edilen Yaban Hayvanlarının Doğaya Kazandırılmasına Genel Bir Bakış (Tamamlandı) BAP Prof.Dr. Emine Hesna Kandır, Proje yürütücüsü

* Projenin adı ve durumu (tamamlandı-devam ediyor) hakkında açıklama yapılacaktır.

** BAP, TÜBİTAK, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Projeleri vs.

Güncelleme Tarihi: 26.12.2022

Tablo 4: Yıllar İtibarıyla Merkezin Görev Alanıyla İlgili Yayınlanan Bilimsel Eserler (Merkez Adresli Yayınlar)

Bilimsel Yayın Türü 2020 2021 2022
Makale 2 2 1
Bildiri 3
Rapor 1
Toplam 2 2 5

Güncelleme Tarihi: 26.12.2022

Tablo 5: Gerçekleştirilen Bilimsel ve Toplumsal Katkı Faaliyetleri

Faaliyetin Amacı ve İçeriği Faaliyetin Adı Faaliyetin Tarihi
Yaban Hayatı hakkında radyo dinleyicilerine bilgilendirme yapmak Gün FM söyleşi 16.03.2022

Güncelleme Tarihi: 26.12.2022

Tablo 6: Yıllar İtibarıyla Gerçekleştirilen Bilimsel ve Toplumsal Katkı Faaliyetleri

Faaliyetin Konusu 2020 2021 2022
Merkez çalışmaları hakkında yapılan medya haberleri 55 52 39
Toplam 55 52 39

Güncelleme Tarihi: 26.12.2022

 Tablo 7: Merkezimize 2020-2021-2022 Yıllarında Getirilen Hasta Yaban Hayvanı Sayıları

HAYVAN TÜRÜ 2020 2021 2022 TOPLAM
 

YIRTICI KUŞLAR

 

 

133

 

 

155

 

 

116

 

404

 

SU KUŞLARI

 

 

63

 

67

 

72

 

202

 

DİĞER KUŞLAR

 

 

188

 

245

 

272

 

705

 

ETÇİL MEMELİ

 

 

10

 

16

 

9

 

35

 

OTÇUL MEMELİ

 

 

13

 

20

 

35

 

68

 

SÜRÜNGEN

 

 

5

 

21

 

10

 

36

GENEL TOPLAM  

412

 

524

 

514

 

1.450

Güncelleme Tarihi: 26.12.2022

* Merkezimize en sık getirilen yırtıcı kuşlar; Kızıl Şahin, Bayağı Şahin, Kulaklı Orman Baykuşu ve Kerkenez – su kuşları; Leylek, Pelikan, Uzun Bacak ve Ördekgiller (Suna, Angıt, Yeşilbaş) – diğer kuş; Güvercin, Kumru, Saksağan, Serçe, Ebabil – Etçil Memeli; Tilki, Kurt Otçul Memeli; Kirpi, Kızıl Geyik, Yaban Tavşanı – Sürüngen; Kara Kaplumbağası

* 2020-2021 ve 2022 yılında merkezimize toplamda 1.450 adet hayvan girişi olmuştur.

26 Aralık 2022, Pazartesi 188 kez görüntülendi