Kara Akbaba (Aegypius monachus)

Kızıl Geyik (Cervus elaphus)

Kara Akbaba (Aegypius monachus)

Kızıl Tilki (Vulpes vulpes)

Kızıl Tilki (Vulpes vulpes)

Kurt (Canis lupus)

Leylek (Ciconia ciconia)

Pelikan (Pelicanus onocrotalus)

Yılkı atı

Kızıl geyik yavruları

Bayağı Şahin (Buteo buteo)

Yılan Kartalı (Circaetus gallicus)

Yılkı tayı

Şah Kartal (Aquila heliaca)

İbibik (Upupa epopus)

Kerkenez yavrusu (Falco tinninculus)

Kerkenez (Falco tinninculus)

Kulaklı orman baykuşu yavrusu (Asio otus)

Kızıl Akbaba (Gyps fulvus)

Vaşak (Lynx lynx)

Leylek yuvası yapımı

Yavru Büyütme

Leylekler

Kızıl geyik yavrusu

Saksağan yavrusu (Pica pica)

Yılkı atı tayı

Kızık geyik yavruları

Kızıl geyik yavru besleme

Yılkı tayı besleme

Pelikan (Pelicanus onocrotalus)

20 Eylül 2019, Cuma 1097 kez görüntülendi