Tablo 1. Hassas görevler listesi

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Hassas Görevler Listesi

 

 

 

Doküman No          :

İlk Yayın Tarihi      :

Revizyon Tarihi      :

Revizyon No          :

Birim* Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sıra No İlgili Birim** Hassas Görev Sorumlu Personel Sorumlu Yönetici*** Risk Düzeyi**** Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1 Merkez Müdürü Protokol kapsamında ortak çalışmalarda bulunulan Doğa Koruma ve Milli Parklar V. Völge Müdürlüğü ile iletişim düzeninin korunması Merkez Müdürü Merkez Müdürü Düşük İşleyişin aksaması Düzenli iletişim kurulması ve protokol kapsamında ön görülen ihtiyaçların zamanında talep edilmesi
2 Merkez Müdürü Veteriner Fakültesi Öğrencilerine Merkezde eğitim hizmetlerinin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi Merkez Müdürü Merkez Müdürü Orta Merkez işleyişinin, yaban hayvanı refahının ve öğrenci eğitiminin aksaması Sınırlı sayıda öğrenciyi eğitime almak ve eğitim düzenini sağlamak
3 Merkez Müdür Yrd Kısmi Zamanlı çalışan öğrencilerin çalışma düzenini sağlamak Merkez Müdür Yrd Merkez Müdürü Düşük İşleyişin aksaması Kısmi zamanlı öğrenci çalışmalarının düzenli takibi
4 Merkez Müdür Yrd Temizlik personelinin çalışma programına uyması Merkez Müdür Yrd Merkez Müdürü Düşük Merkez işleyişinin, yaban hayvanı refahının ve öğrenci eğitiminin aksaması Temizlik personelinin düzenli çalışmasının sağlanması
Onaylayan

Birim Amiri

 

Merkez Müdürü

Prof.Dr.Emine Hesna KANDIR

 

*Bu bölüme …Daire Başkanlığı … Dekanlığı …YO/MYO Müdürlüğü …Koordinatörlüğü …Merkezi yazılacaktır.
**Bu bölüme … Şube Müdürlüğü … Tahakkuk/Öğrenci İşleri Birimi yazılacaktır.

Not: Eğtim birimlerindeki akademik görevlerde ve Uygulama Araştırma Merkezlerinde “Alt Birim” satırı boş bırakılacaktır.

***Bu bölüme …Şube Müdürü …Fakülte/YO/MYO Sekreteri yazılacaktır.

Not: Eğtim birimlerindeki akademik görevlerde bu bölüme ilgili dekan/müdür yardımcısı yazılacaktır.

****Risk düzeyi, belirlenen risklerin ve görevin durumuna göre “Düşük, Orta, Yüksek” olarak belirlenecektir.
*****Bu bölüm …Daire Başkanı …Dekanı …YO/MYO Müdürü …Koordinatörü …Merkezi Müdürü tarafından imzalanacaktır.

Bu tablo 04.01.2023 tarihinde güncellenmiştir.

28 Aralık 2022, Çarşamba 162 kez görüntülendi