Türkiye’de, Orman ve Su işleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Yaban Hayatı” koruma altına alınmıştır. Yaban Hayatı Daire Başkanlığı; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen türleri ve yaşam ortamlarının etüt, envanter, izlemesini yapmak ve yaptırmak; ulusal ve uluslararası listelerde yer alan korunması gereken türlere ait popülasyonları tespit ederek; tür eylem planlarını gerçekleştirmek ve bunların korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemek, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile korunan yaban hayvanlarına yönelik destekleme sistemi geliştirmek, uygulanması- nı sağlamak, özel sektörün üretimine ait hizmet ve faaliyetlerle ilgili gerekli izinleri vermek, takip etmek, yaban hayatının ve yaşam ortamlarının geliştirilmesine yönelik plan ve projeler oluşturmak, uygulamak ve kontrol etmek veya ettirmek, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarının planlama çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, türlerin korunması ile ilgili Köy Tü- zel Kişilikleri ile işbirliği yapmak veya yaptırmak; korunması gereken türlerin eski yaşam alanlarını tespit etmek; tabiattan türlerin alınması ve yeniden yerleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak veya yaptırmak; yaban hayvanları ile ilgili kafesleme, halkalama, markalama ve vericilerle izleme çalış- maları yapmak veya yaptırmak, Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler ve organizasyonlar çerçevesinde koruma altına alınmış nadir ve nesli tehlike altına düşmüş veya düşebilecek türlerin ve yaşama ortamlarının korunması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek, uluslararası gelişmeleri takip etmek, gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak için kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, bakım ve tedaviye muhtaç yaban hayvanları için kurtarma, tedavi ve rehabilitasyon merkezleri tesis ve tefrik etmek, ettirmek ve bunlarla ilgili usul ve esasları belirlemek gibi hususlarda görevlendirilmişlerdir.3 Bu bağlamda Türkiye Yaban Hayatını Koruma ve Kurtarma adına Bakanlık, 17 Bölge Müdürlüğünde Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi kurulması yönünde harekete geçmiş- tir. Üniversitelerle işbirliği çerçevesinde ilk olarak Kars Kafkas ile Van 100. Yıl Üniversitelerinde Yaban Hayatına dair merkez tesisi kurulumları gerçekleş- tirilmiştir. Benzer bir uygulama olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi ile Bakanlık arasında Merkez tesisi kurulumuna yönelik protokol çalışmaları başlatılmış olup yakın bir gelecekte Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğinde ANS kampüsü içerisinde 18 dönümlük arazi üzerinde merkez tesisinin kurulum çalışmalarına başlanacaktır.

08 Ağustos 2017, Salı 1871 kez görüntülendi