AKUREM Merkez Müdürü
Doç.Dr. Emine Hesna Kandır

     

      Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, 1973 yılında Konya’da doğdu. Lisans eğitimini 1996
yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde, Doktora eğitimini ise 2002 yılında aynı
Üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zootekni alanında tamamladı. Afyon Kocatepe
Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 1997 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı
akademik kariyerine 2003 yılında Yrd.Doç., 2010 yılında da Doçent unvanı alarak devam etti.
Doçentlik sonrasında çalışmalarını yaban hayatına yönelterek bu kapsamda İtalya, İngiltere,
İspanya ve Bulgaristan’da mesleki çalışma ve gözlemlerde bulundu. Türkiye’de Veteriner
Hekimlerin Yaban Hayatı konusunda yeterli eğitim almamalarından kaynaklanan eksikliği
fark ederek, 2014 yılında Veteriner Fakültelerinde ilk kez Yaban Hayatı ve Ekoloji Anabilim
Dalının kurulmasına ve Yaban Hayatı Veteriner Hekimliği konseptinin Türkiye’de de yer
almasına öncülük etti. Yine 2016 yılında AKÜ Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini kurdu. 2017 yılında söz konusu Merkezin Müdürü
olarak atandı. Halen AKÜ Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekoloji Anabilim Dalı
Başkanı ve AKÜREM Merkez Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Akademik
kimliğinin yanı sıra Doğanın Dili Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı olup bir kız çocuğu ve
bir erkek kedi annesidir.

24 Şubat 2018, Cumartesi 1042 kez görüntülendi