MİSYON

Doğada güçten düşmüş, öksüz kalmış, hasta ve yaralı yaban hayvanlarının tedavisi, bakımı, rehabilitasyonu, yeniden doğaya döndürülmelerini sağlamak, ağır vakalarda, gerekli hallerde ötenazi yapmak, doğada yayılan bulaşıcı hastalıkları belirlemek ve koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamak, nesli tehlike altında bulunan türleri korumak, yaban hayatı alanında çalışan araştırmacıları desteklemek, eğitimler düzenlemek, sertifikasyon programları açmak ve yapının uzun vadeli işletilebilmesi için gereken mekanizmaların, organizasyonların ve işbirliklerinin kurulmasını temin etmektir.

VİZYON

Doğa Koruma ve Milli Parklar V. Bölge Müdürlüğü ile ortak protokol kapsamında, Türkiye yaban hayatını kurtarma, rehabilitasyon, eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve yaban hayatını koruyarak sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

2023 YILI HEDEFLER

1. Veteriner Fakültesi 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinden en az 100 kişiye her öğrenim döneminde yaban hayatı konusunda eğitim vermek (H.1.1.)
2. Yıl içerisinde ulusal medyada yaban hayatı konusunda farkındalık oluşturacak en az 10 adet haber yapmak (H.3.1.)
3. Doğa Koruma ve Milli Parklar V. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şubesi ile birlikte öğrencilere yönelik yaban hayatı koruma hususunda en az bir adet bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmek (H.3.2.)
4. Doğa koruma farkındalığı oluşturmak amacıyla Üniversitemiz öğrencileri ile birlikte yılda en az bir adet doğa gezisi düzenlemek (H.3.4.)

2023 YILI HEDEF ÇİZELGESİ

2024 YILI HEDEFLER

1. Veteriner Fakültesi 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinden en az 100 kişiye her öğrenim döneminde yaban hayatı konusunda eğitim vermek (H.1.1.)
2. Yıl içerisinde ulusal medyada yaban hayatı konusunda farkındalık oluşturacak en az 10 adet haber yapmak (H.3.1.)
3. Doğa Koruma ve Milli Parklar V. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şubesi ile birlikte öğrencilere yönelik yaban hayatı koruma hususunda en az bir adet bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmek (H.3.2.)
4. Doğa koruma farkındalığı oluşturmak amacıyla Üniversitemiz öğrencileri ile birlikte yılda en az bir adet doğa gezisi düzenlemek (H.3.4.)
5. Uluslararası veya ulusal bir yayın çıkarmak (H.2.1.)

22 Aralık 2022, Perşembe 202 kez görüntülendi