Günümüzde dünya nüfusunun artması, kentleşme, sanayileşme ve teknolojik gelişmeler neticesinde yaban hayvanları ve insanlar arasındaki yaşam mesafesi kısalmış ve yaban hayatı insan kaynaklı birçok tehdide maruz kalmıştır. Özellikle bilinçsiz avcılık, tarımda kimyasalların kullanılması, yaban hayatı habitatlarının tarım arazisine ya da yerleşim merkezlerine dönüştürülmesi, su kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesi vb sebepler ile yaban hayatında bazı türler yok olmuş, bazı türler ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelmişlerdir. Bu sebeple gelişmiş toplumlar yaban hayatının öneminin ve gerekliliğinin farkında olarak, sahip oldukları biyoçeşitliliği korumak amaçlı, çeşitli politikalar izlemektedirler. Yaban Hayatını korumaya yönelik alınan tedbirlerden biri de “Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezleri”nin kurulmasıdır. Bu merkezler, doğada zarar gören yaban hayvanlarına, ikinci bir yaşam şansı tanır.AKÜ Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekoloji Anabilim Dalının girişimleri neticesinde, yaban hayatına destek amaçlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUREM), 14 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliği ile faaliyetlerine başlamıştır.

                                                                                   

08 Ağustos 2017, Salı 863 kez görüntülendi