MİSYON
Doğada güçten düşmüş, öksüz kalmış, hasta ve yaralı yaban hayvanlarının tedavisi,
bakımı, rehabilitasyonu, yeniden doğaya döndürülmelerini sağlamak, ağır vakalarda, gerekli
hallerde ötenazi yapmak, doğada yayılan bulaşıcı hastalıkları belirlemek ve koruyucu
önlemlerin alınmasını sağlamak, nesli tehlike altında bulunan türleri korumak, yaban hayatı
alanında çalışan araştırmacıları desteklemek, eğitimler düzenlemek, sertifikasyon programları
açmak ve yapının uzun vadeli işletilebilmesi için gereken mekanizmaların, organizasyonların
ve işbirliklerinin kurulmasını temin etmektir.
VİZYON
Doğa Koruma ve Milli Parklar V. Bölge Müdürlüğü ile ortak protokol kapsamında,
Türkiye yaban hayatını kurtarma, rehabilitasyon, eğitim, uygulama ve araştırma
faaliyetlerinde bulunmak ve yaban hayatını koruyarak sürdürülebilirliğini sağlamaktır

05 Nisan 2021, Pazartesi 338 kez görüntülendi